v

              NASCAR Driver:  David Gilliland & I -- "Experian" National Commercial Shoot                             Cheerleaders for NASCAR

                                                                                              

                  

                                           January 2007                                        Cheering on Film -- Playback from the Shoot ... Gooooo Nascar!!!